Terénní práce

 • ekologicka-tezba-drevin.jpg

  Práce s motorovou pilou, těžba dřevin

  Nabízíme a provádíme:                                                                 Standartní práce s motorovou pilou v lesnictví, údržbu obecních a lesních cest, práce s vyvětvovací pilou s dosahem do výšky 5 metrů, ekologické a šetrné kácení dřevin,těžbu a vyřezávání náletů. Uvedené činnosti provádíme i ve ztížených podmínkách např.ve svažitých či silně podmáčených terénech,např prameništích,v břehových porostech či ve zvlášť chráněných územích.Dřevo jsme schopni vyvézt s minimálním poškozením půdního podkladu. A další činnosti dle poptávky a přání zákazníků. Samozřejmostí je používání ekologických olejů a maziv.

      podrobné informace a cenové nabídky na tel. 604 644 117

 • Nízkozátěžové sečení v podmáčených plochách

  Sečení a mulčování

  Nabízíme a provádíme:                                                                                 Sečení a mulčování udržovaných volných ploch, sečení a mulčování těžko přístupných a podmáčených ploch, kde není možno použít těžkou techniku, zpracování posečené biomasy na místě kompostováním nebo zajištěním jejího odvozu. Práce provádíme ručně vedenými nebo nesenými stroji (kolové mulčovače, sekačky, křovinořezy, travní traktory se sběrem atd.) Odvoz biomasy z ošetřovaných ploch provádíme lehkými kolovými stroji a pásovými přepravníky s velkou průchodností nepoškozujícími ani podmáčený terén.

 • Realizace nového vodního koryta

  Terénní a vodní stavby

  Provádíme:                                                                                     Klasické kamenné i vegetační opevnění vodních toků takovými způsoby, aby nedocházelo k nadměrným zákalům a poškozování dna toků a tím ohrožení živočichů a rostlin v daném biotopu. Břehové opravy, terénní úpravy břehů, speciální konstrukce stavidel v místech, kde není možnost betonáže. Ekologické čištění maloplošných vodních ploch bez možného přístupu těžké techniky. Taktéž provádíme revitalizace malých a středních toků, především v těžko dostupných polohách. Strojové a ruční zemní úpravy ploch v přírodě i zástavbě. Výkopové práce minibagrem - vhodným ve stísněných prostorech (okolí rodin.domů, podmáčené plochy). Realizace gabionových opevnění a systémů.

   

 • Oplocenka obory

  Služby pro zemědělce, obce, soukromé i státní subjekty

  Nabízíme : 
  Sečení křovinořezy a sekačkami pod ohradníky, 
  sečení a mulčování nepřístupných a podmáčených ploch nepřístupných traktorům,
  čištění pastvin od náletové vegetace,padlých stromů,včetně rozmanipulování hmoty a jejího složení do hromad a hranic,
  práce s vyvětvovací teleskopickou motorovou pilou, standartní práce s motorovou pilou,údržba, sečení, a mulčování obecních ploch v pravidelných i nepravidelných intervalech,sečení, údržba a čištění obecních cest,v případě potřeby a nutnosti aplikace chemických přípravků pro potlačení nežádoucího výskytu invazní a jiné vegetace a další činnosti dle poptávky a přání zákazníků.  

        podrobné informace a cenové nabídky na tel. 604 644 117